Απ.56-24 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΝΠΙΔ ΔΕΠΑΠ.