Απ. 56-2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ