Απ. 56-19 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 2019-2020