Απ. 50-19 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑΠ-ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ