Απ. 40-24 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ WAP-2024