Απ. 38-24 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ-2024