Απ. 287-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΚΙΝΗΤΑ.