Απ. 265-2022 Παράταση σύμβασης ΤΡΟΦΙΜΑ-ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ