Απ. 265-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 4-12-2018