ΑΠ. 26-19 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ