Απ 257-2022 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2023