Απ. 252-18 ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΣΤΡΑΤΟΥ-2η