Απ. 250-21 ΕΓΚΡΙΣΗ 2 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΈΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο Δήμος Δεσκάτης όψεωςτης Ιστορίας και του Πολιτισμού