Απ. 250-21 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ