Απ. 239-18 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2019.