Απ. 234-18 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΥΔΟΞΙΑ-PHILOXENIA