Απ. 222-19 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ-2020.