Απ. 20-2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.