Απ. 20-20 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ