Απ. 178-21 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΔΕΔΔΗΕ