Απ. 178-19 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ