Απ. 177-2022 Εξειδίκευση δαπάνης-USB ΑΓΡΟΤΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.