Απ. 177-19 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΠΑΓΚΡΑΤΣΑ – ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ