Απ. 166-22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2022.