ΑΠ. 164-19 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ