Απ. 157-23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2023