Απ. 150-20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 23.10.2020 & 26.10.2020.