Απ. 145-20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 15.10.2020- ΓΡΕΒΕΝΑ