Απ. 144-20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ