Απ. 124-23 ΧΑΤΖΗΣ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2023 – ΧΑΤΖΗΣ