Απ. 123-20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 11.09.2020.