Απ. 115-2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΑΪΣΚΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ