Απ. 111-2023 ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ [ΛΙΟΛΙΟΣ]