Απ. 08-23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ-ΙΝΤΕΡΝΕΤ WAP 2023