Απ. 07-22 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ-2022