Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για λειτουργία αντλιοστασίων των γεωτρήσεων