Αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου και αναπληρωματικών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ), σχετικά με την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και του Δήμου Δεσκάτης για την « Ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας για την αποκομιδή των ΑΣΑ στο Δήμο Δεσκάτης από ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ».