Αντικατάσταση Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Δεσκάτης ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ