Αντικατάσταση πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση συμφερόντων του Δήμου, λόγω θανάτου.