Αντικατάσταση μέλους του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ)