Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Ε.Π.Α.Π. ( Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού , Αθλητισμού, Περιβάλλοντος ).