Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ενέργειας και φυσικών πόρων