Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ( λόγω παραίτησης μέλους)