Αντικατάσταση μέλους της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής