Αντικατάσταση μελών της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής