Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης ( ΚΕΠ ) της από 13/12/2018 προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Δεσκάτης και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την αποκομιδή των απορριμμάτων.