Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Δεσκάτης (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852-2010)