Αντικατάσταση επιφανειακού αντλητικού συγκροτήματος στη δεξαμενή Δήμητραςμε υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα-ΣΑΤΑ 2020