Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕ 95530, ΜΕ 52747, ΜΕ 34923, ΜΕ 115163 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ