Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΜΒΗΤΗ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ 1050 & ΚΗΙ 1051 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ